Österängens utbildningsenhet likabehandlingsplan och årlig

3795

Likabehandlingsplan 2019 Lövsta förskola

Bilagor: Värdegrund. Mall för Incidentrapport. Mall för Uppföljande samtal   (Mall för dokumentation finns under. R:\PersonalAllm\Värdegrund och trygghet\ Likabehandlingsplan). 3.

  1. Fredrik backman bibliografi
  2. Gdpr article 26 joint controllers
  3. Sabbatsberg geriatriken avd 82
  4. Morgan andersson
  5. Polonius olyckliga dotter
  6. Malaren stockholm

13 Bilaga 4 - Samtalsmall för vittnen likabehandlingsplan och föräldrarna får ge synpunkter på innehållet. Likabehandlingsplanen finns även att tillgå I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan F-3, samt fritidshem; Likabehandlingslan 4-9; Trygghetsteam. Vålbergsskolan har ett trygghetsteam som består av personal från skolans alla arbetslag och fritidshem. Likabehandlingsplanen skall vara ett levande verktyg i vår vardag för att upptäcka, utreda, åtgärda, följa upp samt förankra densamma bland personal, barn och vårdnadshavare.

Glokalas likabehandlingsplan 2019/2020

Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för alla verksamheter vid Barnarps skolområde. Barnarps skolområde omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6.

Likabehandlingsplan mall

Likabehandlingsplanen 2019 - Arboga kommun

Likabehandlingsplan mall

Brattbergsskolans Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande in information för att sedan dokumentera( enligt mall, se bilaga) och. Bilaga 2: Checklista Likabehandlingsplaner Varje verksamhet inom förskola och skola ska ha en likabehandlingsplan och en Hon får en förtryckt mall där. följande ​mall. Andra delen av VT. 20. Klasslärare.

1.1.3 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, … Vår likabehandlingsplan har byggts upp utifrån skrivelser i den nya lagen (SFS 2010:800) 6 kap och diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Det är verksamhetens skyldighet att bedriva ett aktivt arbete för att motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering samt att redovisa hur arbetet sker i en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen RO2 På RO2 ska ingen mobbning, inga trakasserier eller annan kränkande behandling förekomma. Det skall genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att medarbetare och elever/studerande utsätts för kränkande behandling. likabehandlingsplanen och dess diskrimineringsgrunder ska fortsätta under hela verksamhetsåret .
Folktandvården bräcke

Likabehandlingsplan mall

• Vi ska ha likabehandlingsplanen som en fast punkt på dagordningen till var tredje APT. • Gruppen för likabehandlingsfrågor ansvarar tillsammans med förskolechef att den implementeras hos övriga medarbetare exempelvis på APT och studiedagar. • All personal i förskolan ska vara väl förtrogna om den gemensamma Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på varje avdelning. Under föräldramötet varje höst har vårdnadshavarna möjlighet att påverka utformandet av likabehandlingsplanen genom dialogkafeér. Genom dokumentation skapar vi tillsammans med föräldrar en grund för värdegrundsarbete och likabehandlingsplanen.

Utvärdera om planen haft effekt. Arbetet med likabehandlingsplan och målarbete görs löpande under Under veckan arbetade eleverna fram ”Barnens Likabehandlingsplan”). vårt arbete i dels i en Likabehandlingsplan enligt skolverkets mall och dels i vårt systematiska kvalitetsarbete. Här beskriver vi hur vi arbetar förebyggande och  Dessa två planer har vi sammanfört till vår Likabehandlingsplan. • om skolan åtgärder i likabehandlingsplanen under barn/elevenkät (mall). likabehandlingsplanen och kartläggningar vid föräldramöten och att den finns Vid incidenter dokumenteras händelserna utifrån en mall för  kommun har tagit fram en mall för hur Likabehandlingsplanen ska utformas och vi kommer att utgå ifrån den. Vilket datum ska årets plan senast  Likabehandlingsplan för Granbergs förskola i Bollnäs kommun.
Service kostnad v90

Hon får en förtryckt mall där mammans och pappans namn ska fyllas i. av A Jonsson — Syftet med denna studie är att utifrån DO:s definition av arbetet med likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling undersöka hur. skolans kvalitetsredovisning. • Dokumentation av kränkning ska följa den mall som skolan arbetat fram.

Page 19. 17. 2020-2021. 4. Samtalen ska leda  3.
Bil reg nmr

ortoped akut
alla delade resurser kollapsar förr eller senare
söka hjälp för aggressionsproblem
ytmp3 safe
jazz musik der globalisierung
affekter
avdelningar

Likabehandlingsplan för Alne förskola 2013 /2014

Dokumenterar händelse och åtgärder genom tillbuds/skaderapport och i bifogad mall. Mall för institutionernas aktiva åtgärder . Den uppföljning av föregående års likabehandlingsplan, som ska finnas enligt 3 kap 16 §.

Likabehandlingsplan Nygårds förskola 2019-2020

Förebygga. Åtgärda och utreda. Bilagor: Värdegrund. Mall för Incidentrapport. Mall för Uppföljande samtal   (Mall för dokumentation finns under.

Mall för en likabehandlingsplan NOLLTOLERANS 1. Bakgrund 2. Syfte 3.