Arvid Jägersson - Elevhälsosamordnare - Uppsala - LinkedIn

1548

Inkomsttyper Boplats Syd

Har man ogiltigfrånvaro på över 8% i en kurs får man också en varning. Vid 20% anmäld frånvaro krävs uppvisande av läkarintyg vid sjukdom. All anmäld frånvaro ändras till ogiltig om inte man då visar upp ett läkarintyg. Man får en varning under utbildningen och nästa gång rappoteras det direkt till CSN.